SCPEC
Հայ Eng Рус
Սկիզբ|Հետադարձ կապ|ՀՏՀ|Կայքի քարտեզ
 Փնտրել

ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ը կազմավորվել է 2001 թվականին

ՄԱԿ-ի գնահատման 6-րդ համաժողով

Հայաստան.փորձագիտական գնահատման զեկույց

Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է հակամենաշնորհային քաղաքականության միջպետական խորհրդի անդամ

ՀՔՄԽ 44-րդ հերթական նիստ, 13-15 ապրիլ 2016, ք.Երևան


Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Միջազգային մրցակցության ցանց կազմակերպության անդամ

ՄՄՑ 16-րդ տարեկան համաժողովը
Ստացեք Adobe Reader
 
Հանձնաժողովի մասին
Նախագահի ողջույնի խոսք
Առաքելությունը եւ նպատակները
Գործունեության շրջանակները
Հանձնաժողովի լիազորությունները
Նախագահի լիազորությունները
Պատմությունը
Կառուցվածքը
Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
Կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասին
Գլխավոր քարտուղարը
Թափուր աշխատատեղեր
Ներածություն
Հայտարարություններ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու մասին
Հայտարարություններ քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու վերաբերյալ
Հայտարարություն փորձագետ ներգրավելու մասին
Անվանացանկ
Հաստիքային ցուցակ
Կադրերի ռեզերվ
Հանձնաժողովի անդամները
Նախագահ
Հանձնաժողովի անդամները
Հայկ Կարապետյան
Վահե Չիբուխչյան
Տիգրան Մարկոսյան
Արեն Դանիելյան
Էդգար Ճաղարյան
Կարեն Սեդրակյան
Օրենքներ եւ իրավական այլ ակտեր
Ներածություն
ՀՀ Սահմանադրություն
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքը
ՀՀ այլ օրենքներ
Հանձնաժողովի որոշումները
2001-2013
2013-2014
Հանձնաժողովի կողմից հրապարակվող որոշումներում որոշ տեղեկություների բացակայությունը
Կանոնադրությունը
Հանձնաժողովի կանոնադրությունը
Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները
Իրավական ակտեր
Նորմատիվ իրավական ակտեր
Պաշտոնական պարզաբանումներ
Ուղեցույցեր
Ներքին իրավական ակտեր
Հաճախ տրվող հարցեր
Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց գործողությունների (անգործության) վարչական եւ քրեական կարգով վիճարկման կարգը
Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծեր
Հանրային քննարկմանը ներկայացվող նախագծեր
Նախագծերի հիմնավորումներ
Գործունեությունը
Տարեկան գործունեության ծրագրեր
Տարեկան հաշվետվություններ
Այլ հաշվետվություններ
Տեղեկություններ ստուգումների եւ ուսումնասիրությունների արդյունքների մասին
Բյուջե
Պարգեւատրումներ
Պարգեւատրումներ
Ուսումնասիրություններ
Համագործակցություն շահագրգիռ այլ կառույցների հետ
Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման եւ վերացման միջոցառումներ
Փորձաքննություն
Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր
Վիճակագրություն
Ներածություն
Մոնիտորինգի արդյունքներ
Վիճակագրություն
Գնումների Գործընթաց
Դիմումներ, հայտարարագրեր եւ բողոքներ
Հայտարարագրեր
Պարբերական հաշվետվություններ
Բողոքարկման կարգը
Միջազգային համագործակցություն
Ներածություն
Միջազգային համաձայնագրեր
Անդամակցություն
Տեխնիկական օժանդակության ծրագրեր
Երկկողմ համագործակցություն
Համաժողովներ
Ուսումնական այցեր, սեմինարներ
ԵՄ Թվինինգ ծրագիր
Ներածություն
Միջոցառումներ
Հրապարակումներ
Ֆոտոարխիվ
Հրապարակումներ
Թվինինգ աշխատանքային խումբ
Համագործակցություն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ
Տեղեկատվություն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մասին
Հանձնաժողովի եւ ԵՏՀ միջև համագործակցություն
Հանրային նախաձեռնության հայտարարություն բժշկական սարքավորումների եւ բժշկական նշանակության ապրանքների շուկաներում մրցակցության հավասար
Հարցաթերթիկ
Համագործակցություն Արցախի Հանրապետության գործընկերների հետ
Ներածություն
Գործունեություն և մրջոցառումներ
Իրականացված աշխատանքներ
Տեղեկատվական կենտրոն
Նորություններ
Մամուլի հաղորդագրություններ
Մամուլը մեր մասին
Հայտարարություն և առցանց հարցում
Ելույթներ
Ինտերնետ-հարցազրույցներ
Հարցեր մամուլի քարտուղարին
Ֆոտոարխիվ
Դիմեք մեզ
Տեղեկատվություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև
Տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի մասին պարզաբանումներ և տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը
Առցանց գրադարան
Հրատարակություններ եւ հոդվածներ
Բառարան
Կոնտակտներ եւ ռեկվիզիտներ
Փոստային հասցե
Հեռախոսագիրք
Տուգանքների վճարման ռեկվիզիտներ
Հղումներ
Մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից լրացվող ձևեր
Լրացվող ձեւեր
Կայքի կանոնակարգ
Նիստերի ծանուցումներ
 
 
This website was developed with the assistance of the United States Agency
for International Development (USAID).
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.