SCPEC
Հայ Eng Рус
Սկիզբ|Հետադարձ կապ|ՀՏՀ|Կայքի քարտեզ
 Փնտրել
ՀՀ Սահմանադրություն
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքը
Աշխատակարգ
ՀՀ այլ օրենքներ
Հանձնաժողովի որոշումները
Կանոնադրությունը
Նորմատիվ իրավական ակտեր
Ներքին իրավական ակտեր
Անհատական իրավական ակտեր
Հաճախ տրվող հարցեր
Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց գործողությունների (անգործության) վարչական եւ քրեական կարգով վիճարկման կարգը
Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծեր
Հանրային քննարկմանը ներկայացվող նախագծեր
Նախագծերի հիմնավորումներ


ՄԱԿ-ի գնահատման 6-րդ համաժողով

Հայաստան.փորձագիտական գնահատման զեկույց

Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է հակամենաշնորհային քաղաքականության միջպետական խորհրդի անդամ

ՀՔՄԽ 44-րդ հերթական նիստ, 13-15 ապրիլ 2016, ք.Երևան


Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Միջազգային մրցակցության ցանց կազմակերպության անդամ

ՄՄՑ 16-րդ տարեկան համաժողովը
Ստացեք Adobe Reader
 
Հանրային քննարկմանը ներկայացվող նախագծեր

Կայքի այս բաժնում տեղադրվում են Հանձնաժողովի նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը: Շահագրգիռ կառույցներից եւ անհատներից ակնկալում ենք  մշակվող նախագծերի վերաբերյալ ստանալ կարծիքներ: Ձեր կարծիքները կարող եք ներկայացնել գրավոր՝ նշված համապատասխան փոստային հասցեով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:  Գրություններին կարող եք կցել Ձեր կարծիքը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր: Ձեր կողմից ներկայացված կարծիքները կքննարկվեն Հանձնաժողովում եւ, ելնելով նպատակահարմարությունից, Դուք կստանաք քննարկումներին մասնակցելու հրավեր:

Ներկա պահին տվյալներ առկա չեն:  Տեղեկատվությունը կներկայացվի համաձայն սահմանված կարգի:

Վերեւ Տպել

 

26/07/2017
 
 
This website was developed with the assistance of the United States Agency
for International Development (USAID).
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.